Monday, 21 June 2010

Bayaran Tambahan PIBG

Bukan salah meminta bayaran tambahan daripada Ibu-Bapa bagi kepentingan para murid. Memang mesyuarat PIBG telah luluskan bayaran tambahan. Namun berapa ramai kah ibu-bapa sanggup membayar tambahan itu?

Hari ini dayang ditugaskan untuk memungut bayaran daripada ibu-bapa,namun 40% sahaja ibu-bapa mampu membayar sesuai dengan notis daripada pengerusi PIBG, sementara 60% lagi kononnya akan dibayar pada penghujung bulan.

Pada mesyuarat PIBG baru-baru ini, laporan kewangan menunjukkan bahawa setiap tahun sekurang-kurangnya 20% ibu-bapa tidak dapat membayar sumbangan tambahan kepada PIBG.

Bukan salah ibu-Bapa, bukan juga ibu-bapa tidak mahu memberi sumbangan, namun bajet untuk itu memang terhad.

Nampaknya proses pendidikan di negara walaupun mengarah kepada bebas bayaran dibanding tahun 70-an, namun memandangkan ketidak sama rataan pendapatan, maka masih terdapat ibu-bapa yang tidak mampu membayar tambahan PIBG.

Read more...

Tuesday, 15 June 2010

Ada YB Cari Nama Melalui PTPTN

Bukan main bangganya seorang YB bersalaman dengan pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN baru-baru ini.

PTPTN sudah wujud sejak tahun 1997 untuk kemudahan para pelajar yang tidak mendapat tajaan biasiswa kerana kecemerlangan akademik yang kurang memuaskan, namun masih berpeluang diterima di perguruan tinggi samaada IPTA atau IPTS.

Baru-baru ini di Kota Belud berlangsung penyampaian bayaran awal kepada para pelajar sebanyak RM1,500 seorang sebagai persediaan awal, namun YB berkenaan mengambil kesempatan seolah-olah kerana dia lah pinjaman itu diberikan.

Tahun ini PTPTN menyediakan RM33 bilion bagi 200,000 pelajar untuk melanjutkan pelajaran di perguruan tiggi.

Dalam perkembangan lain, seramai 100,000 peminjam yang melibatkan RM1.9 bilion masih enggan membayar pinjaman dan kemungkinan akan dimufliskan

Read more...
Related Posts with Thumbnails

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP