Tuesday, 29 December 2009

Janji Musbah Diambang Pembuangan Undi PRU-12

BIARKAN saya mengemudi pembasmian kemiskinan di Dearah ini, ini janji saya kata Musbah menjalang 12 Mac 2008.

Janji itu kini secara perlahan dikotakan oleh oleh ADUN Tempasuk ini. Secara pelahan namun bersambungan, rancangan pembasmian kemiskinan terus dilaksanakan.

Projek Agropolitian dan Jelapang Padi yang disambut sinis oleh beberapa pemimpin Kota Belud telahpun take off. Dijangkakan pada tahun 2011, prasarana dan hasilnya akan dinikmati oleh rakyat Kota Belud yang memperlukannya.

Datuk Japlin yang dilantik sebagai pembantu menteri kerjaraya,adalah YB yang bertanggungjawab menyediakan prasana kemudahan jalanraya, Rahmah Dahlan sebagai MP Kota Belud dipertanggungjawabkan untuk kemajuan dan pembagunan pendidikan, manakala Albert Timbun Lagadan sebagai pemabntu menteri kebajikan dipertanggungjawabkan untuk menangani soal-soal kebajikan.

Team pembagunan rakyat sebenarnya telah ada hanya tinggal melihat keberkesanannya.

Bagi Team atau pasukan ini, berpolitik cuba diketepikan, matalamat mereka adalah membina legasi dalam hal kemajuan dan pembangunan rakyat, demikian cita-cita Musbah.

Read more...

Sunday, 27 December 2009

Desakan Pemberian Royalti Minyak Kepada Kelantan

SEBUAH NGO yang baru ditubuhkan Gerakan Bertindak Kembalikan Royalti Rakyat (Gegar) mendesak Kerajaan Pusat supaya segera menunaikan janji dan tanggungjawab untuk membayar royalti petroleum kepada kerajaan di negeri-negeri dari mana minyak telah dikeluarkan untuk kebaikan dan manfaat rakyat.

Gegar adalah badan bukan kerajaan (NGO) yang dilancarkan pada awal bulan ini untuk mencetuskan kesedaran rakyat dan menuntut kerajaan mengembalikan royalti minyak kepada rakyat yang berhak.
 
Hujah utama mengapa kerajaan mesti mengembalikan wang royalti kepada negeri ialah komitmen kerajaan sendiri seperti mana yang telah disebut oleh Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak Hussein pada 12 Disember 1975 di Parlimen bahawa kerajaan telah bersetuju untuk membayar wang tunai tersebut kepada negeri.

Selain itu,  perjanjian telah dibuat pada 1975 antara Menteri-menteri Besar Semenanjung dengan Pengerusi Petronas untuk memberi lima peratus royalti kepada negeri.
 
Dan berdasarkan niat dan amalan, Petronas telahpun membayar kepada kerajaan negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak.
 
Khusus untuk Kelantan mislanya, pengeluaran minyak adalah dalam perairan Kelantan berdasarkan pada takrifan kawasan perairan negeri seperti mana perjanjian UNCLOS 3 (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 yang ditandatangani oleh Malaysia, yang menetapkan negeri mempunyai hak Zon Ekonomi Eksklusif menjangkau jarak 200 batu nautika.

Justeru,  pernyataan yang menyatakan jarak tiga batu nautika adalah mengelirukan kerana Akta Darurat yang digubal pada tahun 1969 adalah khusus dan ketika itu Akta Kemajuan Petroleum masih tidak wujud.

Ada lima sebab mengapa kerajaan Pusat mesti mengembalikan royalti petroleum kepada rakyat melalui kedua-dua kerajaan negeri itu.

Pertama, perjanjian yang telah ditandatangani antara Menteri-menteri Besar bagi negeri-negeri di Semenanjung pada tahun 1975 dengan Pengerusi Petronas ketika itu, iaitu Tengku Razaleigh Hamzah adalah sah dan Petronas adalah terikat kepada perjanjian ini.

Bagi Negeri Terengganu, pemberian royalti yang telah diberikan bermula 1978 sehinggalah ianya diubah kepada “wang ehsan” pada tahun tahun 2000. Persoalannya, kenapa dulu dikenali sebagai royalti dan kenapa sekarang ianya dikenali sebagai wang ehsan sedangkan berdasarkan kepada perjanjian, dengan terang ianya ditakrifkan sebagai royalti dan bukan ehsan.

Bagi negeri Kelantan, perjanjian telah ditandatangani antara Menteri Besar ketika itu, Datuk Mohammad Nasir dengan Pengerusi Petronas. Perjanjian ini telah mengikat kerajaan Persekutuan untuk memberi royalti kepada kerajaan Kelantan sebanyak lima peratus setahun dan dibayar tunai dua kali setahun. Perjanjian ini tidak pernah dibatalkan.

Kedua, Akta Kemajuan Petroleum 1974 seksyen 4 telah menetapkan supaya Perbadanan (Petronas) hendaklah membuat apa-apa pembayaran wang tunai kepada kerajaan negeri sebagai balasan bagi pemunyaan dan hak bagi negeri tersebut. Berasaskan peruntukan ini, penganugerahan wang tunai kepada negeri-negeri yang perairannya mempunyai minyak telah dibuat sejak dahulu.

Ketiga, kenyataan YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa negeri Kelantan dan Terengganu tidak layak untuk mendapat royalti petroleum kerana petroleum yang dikeluarkan adalah dari luar kawasan perairan negeri-negeri ini (luar states territorial waters’ – ukuran melebihi tiga batu nautika seperti dalam Akta Pelantar Benua 1966) adalah tidak relevan dalam konteks pengeluaran minyak dan pembayaran royalti ini.

Sebagai contoh, perjanjian yang telah ditandatangi oleh Menteri Besar Kelantan pada tahun 1975 dengan Pengerusi Petronas tidak menetapkan perkara ini sebagai syarat.

Malah, berdasarkan hansard soal jawab Parlimen bertarikh 12 November 1975, Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Razak ketika menjawab soalan di Parlimen menjelaskan bahawa mengikut perjanjian, tiap-tiap negeri akan menerima lima peratus daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi di negeri masing-masing sama ada yang diperolehi dalam kawasan perairan atau di luar perairan negeri tersebut.

Dari segi sejarah, pembayaran royalti minyak kepada kerajaan Terengganu telah dibuat walaupun pelantar cari gali minyaknya berada di luar dari tiga batu nautika.

Pelantar minyak negeri Terengganu terletak 220 kilometer di perairan Laut China Selatan sedangkan pelantar minyak di Kelantan terletak 170 kilometer di Zon Ekonomi Eksklusif yang diusahakan antara Petronas dengan Kerajaan Thailand di Laut China Selatan/Teluk Siam.

Keempat, pembayaran yang sepatunya adalah royalti dan bukan wang ehsan. Perjanjian pada 1975 itu menyebut pembayaran wang tunai dan bukan wang ehsan. Wang ehsan dan royalti adalah berbeza kerana wang ehsan memberi makna pemberian simpati sedang wang royalti adalah wang yang mesti dibayar hasil daripada perjanjian dan perundingan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Wang royalti hendaklah dibayar kepada kerajaan yang mentadbir secara sah di sesebuah negeri berkenaan. Sebaliknya, pembayaran wang ehsan kepada jabatan persekutuan yang beroperasi di negeri akan membuka peluang kepada pembaziran, pertindihan dan penggunaan wang secara tidak optimum kerana perancangan dan pembangunan untuk rakyat di negeri adalah dipimpin oleh kerajaan negeri.

Kelima, Kerajaan Persekutuan mestilah secara adil menegakkan konsep federalisme (persekutuan) kepada semua negeri di Malaysia.

Konsep federalisme menekankan kepentingan hubungan yang harmoni dan berkesan antara kerajaan Pusat dengan kerajaan negeri setelah bidang kuasa kerajaan Pusat dan kerajaan negeri ditetapkan dalam perlembagaan negara.

Dalam amalan federalisme, negeri yang berada dalam Persekutuan diberikan kuasa autonomi untuk membolehkan mereka mentadbir urus di bawah bidang kuasa mereka dengan berkesan.

Melalui perhubungan yang jelas, baik dan terjamin inilah pembangunan untuk kepentingan rakyat dapat diusahakan dengan berkesan.

Dalam konteks ini, pemberian wang royalti oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri adalah bukti penegakan konsep federalisme kerana kerajaan negeri berhak untuk merancang dan menentukan penggunaan wang royalti untuk kepentingan rakyat negeri berdasarkan bidang kuasa negeri.

Dengan itu, kata mereka, hujah pihak yang menolak pembayaran royalti iaitu minyak yang dikeluarkan adalah dari luar kawasan perairan negeri; negeri hanya layak menuntut jika minyak ditemui dalam jarak tiga batu nautika serta negeri (seperti Kelantan) tidak layak menuntut royalti minyak daripada Zon Ekonomi Eksklusif kerana ia bukan negeri adalah tidak dapat dipertahankan.

“Kesemua fakta dan hujah di atas menunjukkan kerajaan Persekutuan tidak ada pilihan melainkan membayar royalti kepada kerajaan negeri yang berkenaan yang seharusnya menggunakannya dengan sebaik-baik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat jelata,” ujar mereka.

Read more...

Friday, 25 December 2009

PMR: 28,188 Pelajar Peroleh Semua A

PUTRAJAYA: Seramai 28,188 pelajar memperolehi A bagi semua mata pelajaran dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun ini berbanding 26,378 bagi tahun sebelumnya.

Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, pencapaian cemerlang itu dengan A bagi setiap mata pelajaran telah meningkat sebanyak 0.41 peratus.

Menurutnya, seramai 281,781 calon PMR pada tahun ini memperolehi sekurang-kurangnya gred D bagi semua mata pelajaran berbanding 278,767 calon pada tahun lalu.

"Seramai 397 calon mendapat E untuk semua mata pelajaran berbanding 440 calon pada tahun lalu. Pada keseluruhannya, pencapaian calon PMR 2009 dalam 16 mata pelajaran adalah lebih baik daripada tahun sebelumnya.

"Nilai Gred Purata Nasional (GPN) pula meningkat dari 2.83 pada tahun 2008 kepada 2.78 (2009) tahun ini. Nilai GPN yang lebih kecil adalah lebih baik," katanya.

Beliau berkata demikian ketika mengumumkan analisis keputusan PMR 2009 di bilik mesyuarat Kementerian Pelajaran, semalam.

Calon-calon PMR diukur daripada empat indikator iaitu, pencapaian cemerlang (semua A), pencapaian yang baik (minimum D), pencapaian sangat lemah (semua E) dan pencapaian keseluruhan Gred Purata Nasional(GPN).

Sementara itu, Alimuddin memberitahu, jurang perbezaan pencapaian antara calon bandar dan luar bandar pada keseluruhannya semakin rapat.

Jelasnya, nilai GPN calon bandar meningkat dari 2.72 kepada 2.68 manakala calon luar bandar dari 3.02 kepada 2.97.

"Bilangan calon bandar yang mendapat semua A meningkat daripada 7.86 peratus kepada 8.31 peratus manakala calon luar bandar meningkat dari 2.75 peratus kepada 3.09 peratus," ujarnya.

Bagi calon istimewa yang mengalami rabun serta pendengaran pula, Alimuddin berkata, seramai tujuh calon mendapat semua A.

Berhubung dari segi prestasi mata pelajaran, beliau menjelaskan kesemua mata pelajaran menunjukkan sama ada tiada perubahan atau meningkat sedikit kecuali mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Punjabi.

"Diukur dari Gred Purata Mata Pelajaran, Bahasa Melayu menurun dari 2.40 kepada 2.42, Bahasa Inggeris turun dari 3.21 kepada 3.25 dan Bahasa Punjabi turun dari 1.70 kepada 2.02," katanya.

Dalam pada itu, Alimuddin memberitahu, seramai 12 calon Sekolah Seni Malaysia memperolehi gred A bagi semua mata pelajaran teras yang diduduki dalam PMR tahun ini.

Kementerian Pelajaran buat julung kali memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kesenian dalam PMR tahun ini.

Calon yang mengambil mata pelajaran tersebut mulai tingkatan satu pada tahun 2007 belajar di Sekolah Seni Johor Bahru dan Sekolah Seni Kuching.

Empat bidang kesenian yang ditawarkan ialah Tari, Muzik, Teater dan Seni Visual.

"Bidang teater menunjukkan pencapaian tertinggi dari segi peratusan bilangan memperoleh Band 4 (tertinggi), diikuti Muzik, Seni Visual dan Tari," katanya.

Sejumlah 475,182 calon yang menduduki PMR tahun ini. Daripada jumlah itu, 442,611 (93.1 peratus) adalah calon daripada sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran.

"Manakala 4,150 pelajar (0.9 peratus) adalah calon Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), 13,234 (2.8 peratus) calon sekolah swasta, 13,561 calon sekolah agama tadbiran kerajaan negeri (2.9 peratus), 1,288 calon (0.2 peratus) sekolah agama rakyat dan 333 calon (0.1 peratus) persendirian.

Read more...

Saturday, 19 December 2009

Pakatan Sepakat Untuk Kuasai Putrajaya

Pakatan Rakyat mempertingkatkan usahanya untuk menguasai Putrajaya dengan mengumumkan dasar bersama Pakatan yang menjanjikan pembaharuan segera dan kesaksamaan.

Sebagai respons kepada musuh politiknya, Barisan Nasional, dasar bersama itu berjanji untuk mengurangkan dasar-dasar yang berasaskan kaum dan menggubal akta hubungan kaum dan akta peluang saksama serta dasar-dasar lain yang berasaskan merit seperti pemberian biasiswa kerajaan.

Ia turut menjanjikan layanan istimewa kepada Sabah dan Sarawak - di mana pengaruh Pakatan tidak kuat - dengan menjanjikan akses kepada royalti minyak serta berjanji untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lama berlanjutan.

Pakatan juga berjanji untuk menubuhkan suruhanjaya diraja untuk menyelesaikan isu-isu membabitkan isu pendatang haram, yang didakwanya tidak diberi perhatian oleh kerajaan pusat.

Sokongan kuat dari dua negeri Malaysia Timur itu amat penting dalam usaha Pakatan untuk menguasai Putrajaya dalam pilihanraya umum kerana satu perempat jumlah kerusi parlimen adalah dari sana.

Pakatan juga berjanji untuk menangani isu-isu agama yang selama ini telah menimbulkan pergeseran antara parti Islam PAS dan parti sekular DAP.

Di samping itu, Pakatan juga berjanji untuk mewujudkan satu mekanisme yang komprehensif untuk menangani kes-kes di mana berlaku bertindihan antara undang-undang sivil dan Syariah.

Untuk tujuan itu, sebuah suruhanjaya diraja akan ditubuhkan untuk mengkaji secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengannya.

Read more...

Thursday, 17 December 2009

Kesan Ahli Parlimen Sibuk! Bajet BN 2010 Hampir Ditolak

NASIB BAIK ada 7 Menteri, 20 Timbalan, dan 39 Backbencher, bajet 2010 boleh ditolak Parlimen. 66 yang hadhir untuk membolehkan majoriti 3 meluluskan bajet 2010. Hingga 2 orang Penolong Speaker terpaksa mengundi serta.

Kita boleh faham jika Menteri atau Timbalan Menteri tidak hadhir. Kenapa pula sampai 41 orang Backbencher tidak hadhir. Akhirnya terpaksa PM, dan TPM lari untuk hadhir.

Menurut Agendadaily, 41 SENARAI Backbencher yang tidak hadhir adalah berikut ini:

Mereka ialah Datuk Dr Mohamad Shahrum Osman (Lipis), Datuk Mohd Nasir Ibrahim Fakri Kuala Nerus), Datuk Abdul Manan Ismail (Paya Besar), Datuk Paduka Abu Bakar Taib (Langkawi), Salleh Kalbi (Silam), Datuk Abd Rahman Dahlan (Kota Belud), Alexander Nanta Linggi (Kapit), Aaron Ago Dagang (Kanowit), Yussof Mahal (Labuan), Datuk Abd Rahman Bakri (Sabak Bernam), Datuk Lillah Yasin (Jempol), Datuk Raime Unggi (Tenom), Ding Kuong Hiing (Sarikei), Hasbi Habibollah (Limbang), Sairingan Gubat (Ranau).

Mohd Nizar Zakaria (Parit), Masir Kujat (Sri Aman), Datuk Sapawi Ahmad (Sipitang), Liang Teck Meng (Simpang Renggam), Chua Tee Yong (Labis), Mohd Nor Othman (Hulu Terengganu), Datuk Wira Ahmad Hamzah (Jasin), Matulidi Jusoh (Dungun), Datuk Mohamed Aziz (Sri Gading), Datuk Seri Ir. Mohd Zin Mohamed (Sepang), Datuk Shahrir Abdul Samad (Johor Bahru).

Datuk Ismail Abd Mutalib (Maran), Ir Hamim Samuri (Ledang), Datuk Baharum Mohamed (Sekijang), Datuk Dr Abdullah Md Zin (Besut), Datuk Ismail Kasim (Arau), William@Nyallau Badak (Lubok Antu), Datuk Ismail Mohamed Said (Kuala Krau), Datuk Halimah Sadidque (Tenggara), Datuk Mohd Jidin Shafee (Setiu), Datuk Shamsul Anuar Nasarah (Lenggong) dan Datuk Noraini Ahmad (Parit Sulong).Kalau sudah tak mahu hadhir, usahlah jadi MP lagi. Baik, Najib gugurkan saja di PRU akan datang.

Read more...

Monday, 14 December 2009

Hanya 8,798 Nelayan Dapat Bantuan Sara Hidup! Nelayan Kota Belud Berapa Orang Dapat?

PAPAR 13 Dis. - Kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM15 juta sejak Jun tahun lalu bagi membayar elaun sara hidup kepada 8,798 nelayan di negeri ini.

Pengerusi LKIM, Datuk Abdul Rahim Ismail berkata, beliau berharap para nelayan di negeri ini dapat memanfaatkan bantuan yang dibayar melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) itu dengan sebaik mungkin bagi meningkatkan taraf hidup mereka.

"Jika dua bulan lalu jumlah penerima elaun itu kira-kira 6,000 orang tetapi kini jumlahnya telah melebihi sasaran sebanyak 8,000 orang," katanya ketika berucap pada majlis perasmian program penerangan elaun sara hidup nelayan dan dialog bersama jabatan kerajaan di dewan perpustakaan daerah di sini hari ini.

Turut bersama di majlis itu Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Papar, Abdul Bakar Jamil. Menurut Abdul Rahim, elaun sebanyak RM200 sebulan itu merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan kerajaan untuk membantu meningkatkan taraf hidup nelayan. Katanya, selain bantuan tersebut LKIM turut menyediakan pelbagai bantuan lain seperti bantuan bot, insentif ikan 10 sen sekilogram serta subsidi minyak diesel dan petrol. "Jadi diharapkan masyarakat nelayan memanfaat dan menggunakan bantuan yang diberikan itu sebaik-baiknya tanpa ada unsur-unsur penyelewengan dan salah guna. "Kita juga akan meneruskan pemberian elaun sara hidup nelayan ini di seluruh negeri pada tahun hadapan," katanya.

Sementara itu katanya, LKIM juga akan melaksanakan projek pembinaan dan menaik taraf jeti di seluruh negara di bawah pakej rangsangan ekonomi bagi memperkasakan sektor perikanan.

Read more...

Thursday, 10 December 2009

Kerana DAP Pemimpin Pas Bercangah Sesama Sendiri Isu Dana Bina Masjid

Timbalan presiden PAS menggesa isu peruntukan besar untuk pembinaan masjid, tetapi rumah ibadat bukan Islam diabaikan, tidak dibesar-besarkan lagi oleh DAP seperti diungkitkan seorang ahli parlimennya.

Namun beberapa ahli parlimen PAS yang diketuai bendahari pusatnya Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai) pula menyokong Nga Kor Ming (Taiping), yang juga setiausaha DAP Perak berhubung isu tersebut.

Nasharudin Mat Isa bimbang kenyataan Nga boleh membangkitkan sentimen agama dan menimbulkan salah faham umat Islam.

Beliau (foto kanan), yang juga ahli parlimen Bachok, berkata salah faham dalam isu seumpama ini boleh "dijadikan bahan untuk merungkai kesepaduan Pakatan Rakyat."

Di Dewan Rakyat kelmarin, Nga mempersoalkan perbelanjaan kerajaan sebanyak RM748.26 juta bagi membina 611 masjid dalam tempoh lapan tahun hingga 2008, sedangkan kerajaan didakwa gagal membina rumah ibadat agama lain dalam tempoh tersebut.

Kenyataannya itu dilaporkan dipertikaikan oleh seorang lagi ahli parlimen, Datuk Ibrahim Ali, yang menyifatkannya "biadap" dan "dan cuba menyalakan api dalam sekam".

"Dia (Nga) boleh desak kerajaan beri peruntukan lebih untuk kegiatan agama lain tetapi dia tak boleh membandingkan peruntukan yang diberi oleh kerajaan untuk pembinaan masjid.

"Apabila itu berlaku apatah lagi dibuat di luar Parlimen, maka ini sudah jadi hasutan selain satu kenyataan politik yang cuba menimbulkan pergaduhan agama," Ibrahim, yang juga presiden Pertubuhan Pribumi Perkasa (PERKASA), dipetik berkata semalam.

Dalam satu kenyataannya hari ini, Nasharudin bagaimanapun berkata orang bukan Islam berhak "menuntut pembinaan rumah ibadat mereka tetapi bukan dengan mempertikaikan atau membandingkan hak agama Islam sebagai agama rasmi."

"Kerajaan juga turut digesa untuk berlaku adil kepada semua rakyat dalam memenuhi keperluan mereka seperti mana yang telah digariskan dalam lunas perlembagaan negara," katanya.

Beliau juga berharap pemimpin-pemimpin gabungan pembangkang menggunakan "saluran dalaman" untuk membangkitkan isu-isu yang disifatkannya "menyinggung sensitiviti agama dan bangsa".

"(Cadangan) ini bagi mengelakkan sebarang polemik seperti mana yang pernah melanda Pakatan Rakyat sebelum daripada ini," kata Nasharudin lagi.

Sementara itu, Dr Mohd Hatta dan dua lagi wakil rakyat PAS bersama Nga (foto kiri) mengadakan sidang akhbar di lobi Parlimen untuk mempertahankan pemimpin DAP itu.

Turut hadir, ahli parlimen PKR bagi Sungai Petani, Datuk Johari Abdul.

Dr Mohd Hatta menyalahkan Utusan Malaysia, yang melaporkan isu ini di halaman depannya hari ini, dengan menyifatkan ia telah melanggar etika kewartawanan.

Bersama ahli jawatankuasa pusat PAS Dr Lo' Lo' Mohamad Ghazali (Titiwangsa) dan Khalid Samad (Shah Alam), beliau bertegas akan mempertahankan Nga.

Wartawan akhbar itu, yang berada di situ, menafikan ia membesar-besarkan isu tersebut, sebaliknya menyatakan ia hanya melaporkan kenyataan beberapa pihak yang tidak berpuas hati pada Nga.

Dalam sidang media sama, Nga menafikan beliau mempertikaikan Islam apabila membuat perbandingan peruntukan untuk masjid dan rumah ibadat bukan Islam.

Laporan Bernama pula menyebut PERKASA Pahang hari ini membuat aduan di balai polis Bentong terhadap Nga.

Yang dipertuanya Dr Zubir Harun dilaporkan berkata kenyataan Nga
"amat menghina agama Islam, Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu serta berbaur hasutan yang boleh menyebabkan pergaduhan agama yang serius.

Read more...

Friday, 4 December 2009

Pelaksanaan GST Akan Bantu Malaysia Atasi Penurunan Hasil Cukai

KUALA LUMPUR, 3 Dis (Bernama) -- Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) akan membantu Malaysia mengatasi penurunan dalam hasil cukai, selari dengan penurunan rizab minyak, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Beliau berkata walaupun pendapatan dan pertumbuhan negara bergantung kepada hasil minyak, sumber pendapatan akan habis perlahan-lahan memandangkan sumbernya tidak dapat ditentukan.

"Bagi meneruskan GST, kami akan laksanakannya secara berstruktur dan perlahan-lahan, dengan cukai diperkenalkan secara semula jadi, selari dengan paras semasa perkhidmatan dan cukai jualan supaya ia tidak membebankan," katanya pada jamuan malam Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia ke-41 di sini.

Najib berkata barangan asas dan keperluan akan dikecualikan bagi memastikan kutipan cukai pada tahap yang cekap.

Beliau berkata sistem kutipan akan sentiasa dianalisis bagi memastikan tahap kutipan cukai yang cekap.

"Matamat kami bukan cukai asas barangan dan perkhidmatan, tetapi meluaskan asas kutipan hasil supaya kita tidak terlalu bergantung kepada satu sektor untuk menjana pertumbuhan masa depan negara.

Read more...

Wednesday, 2 December 2009

Hanya Otak Anwar Ibrahim Masuk Kelas Dunia


Majalah Foreign Policy yang berpusat di Washington DC telah menyenaraikan 100 individu yang telah menyumbangkan buah fikiran terbaik mereka untuk kemakmuran masyarakat dunia.

Anwar Ibrahim telah tersenarai sebagai orang yang ke 32. Ben Bernanke tercatat sebagai orang pertama. Dick Cheney tercatat pemikir yang ke 13. Manakala Paul Kennedy, seorang sejarawan di Universiti Yale adalah pemikir yang ke 100

Read more...

Tuesday, 1 December 2009

Subsidi Gula Mungkin Dimansuh??


Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) sedang mengkaji cadangan pelbagai pihak supaya menarik balik subsidi gula dalam usaha mengurangkan kadar pengambilan bahan itu di kalangan rakyat Malaysia.

Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kementerian memandang serius cadangan tersebut dan keputusan sama ada mahu memansuhkan subsidi gula akan dibincangkan di peringkat kabinet tidak lama lagi.

"Kami masih membuat penelitian sama ada mahu mengurangkan atau memansuhkan terus subsidi gula yang diberi kerajaan.

"Kami akui subsidi gula yang diberi amat tinggi justeru kami sedang mengkaji cadangan beberapa pihak supaya memansuhkannya memandangkan gula bukanlah satu keperluan di negara ini," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Kempen Kurangkan Pengambilan Gula anjuran Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) di Kuala Lumpur hari ini.

Beliau berkata setakat ini kerajaan memperuntukkan RM720 juta setahun bagi menanggung kos subsidi gula bagi mengekalkan harga gula bertapis pada paras RM1.45 sekilogram.

Ismail Sabri bagaimanapun berkata harga gula dijangka mencecah RM2.45 sekilogram tahun depan jika kementerian mengambil keputusan untuk memansuhkan subsidi gula.

Katanya, faktor cadangan pemansuhan subsidi itu dipertimbangkan antaranya kerana Malaysia satu-satunya negara yang membekalkan subsidi gula kepada rakyat.

Selain itu, katanya, ia sebagai menyokong usaha mewujudkan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat negara ini.

Terdahulu, Presiden CAP SM Mohamed Idris turut menggesa kerajaan agar menghapuskan subsidi gula selepas beberapa persatuan pengguna lain turut mencadangkan usul yang sama baru-baru ini. BERNAMA

Read more...

Monday, 30 November 2009

Cerita Kenangan: Nik Aziz Kata Nabi Pun Pengamal Kronisme

Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat menegaskan amalan kronisme dibenarkan dalam Islam selagi pihak yang terbabit mempunyai kelayakan bagi menjawat jawatan penting dan tinggi dalam sesebuah organisasi atau syarikat.

Beliau berkata, amalan berkenaan tidak salah kerana pelantikan Khulafa’ Rashidin iaitu khalifah empat selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W secara dasarnya adalah amalan kronisme. “Mereka semua adalah kroni nabi kerana Abu Bakar, Usman, Omar merupakan bapa mentua dan Ali pula adalah menantu serta anak saudara kepada baginda.

Mereka semua ada kaitan dengan nabi, kroni boleh dalam Islam selagi mereka ada merit,” katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Forum Rangkaian Perniagaan Muslim Antarabangsa suatu masa lalu.

Menteri Besar Kelantan itu mengulas gesaan Ketua Penerangan UMNO negeri, Datuk Mohd. Alwi Che Ahmad supaya beliau menjelaskan pelantikan menantunya, Ariff Fahmi Abdul Rahman sebagai Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK).

Diberitakan juga bahawa anggota Badan Pencegah Rasuah memasuki premis PMBK di sini untuk meneliti beberapa dokumen berhubung beberapa isu berbangkit termasuk salah guna kuasa setelah badan itu menerima surat layang mengenainya.

Read more...

'Kickdefella' kata Kolonel Mat Yang Dimaksudkan Nik Aziz Itu Ayahnya...

Bekas Pegawai Perhubungan Korporat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK), Syed Azidi Syed Abdul Aziz membuat pengakuan bahawa arwah ayahnya, Leftenan Kolonel Syed Abdul Aziz turut dikenali dengan nama 'Kolonel Mat', nama yang disebut Oleh pemimpin PAS sebagai individu yang cuba menjatuhkan kerajaan PAS di Kelantan.

Dalam posting terbaru di laman blognya 'Kickdefella' kelmarin, beliau berkata masyarakat di Kelantan turut memanggil ayahnya dengan gelaran 'Syed Amat'. "Di kampung, bagi orang yang kurang mesra dengan Syed Amat, mereka panggil dia 'Kolonel Mat'.

"'Kolonel Mat' yang saya kenali ialah arwah ayah saya, "katanya dalam posting terbaru di blognya kelmarin.

Menurut Syed Azidi, pangkat tertinggi arwah ayahnya dalam angkatan tentera ialah sebagai Leftenan Kolonel. "Walaupun beliau tidak pernah diangkat ke pangkat Kolonel penuh, tetapi menjadi lumrah Leftenan Kolonel dipanggil Kolonel sahaja.

Jelasnya, Kolonel Mat ialah anak kepada arwah Abid Razak yang pernah menjadi Dresser di Hospital Besar Kota Bharu. "Kolonel Mat menyertai tentera sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Selepas menerima tauliah perlantikan, Kolonel Mat pulang ke Kelantan mengahwini anak sepupu Menteri Besar Kelantan Nik Abdul Aziz Nik Mat, yang bernama Tuan Bidah Tuan Long.

Waktu itu Nik Aziz dikenali dengan panggilan Ayah Zit oleh saudara mara," katanya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Nik Aziz Khamis lalu, bahawa wujud konspirasi yang didalangi oleh 'Kolonel Mat' untuk menjatuhkannya daripada jawatan Menteri Besar dan Kerajaan PAS Kelantan.

Bagaimanapun, Ahli Parlimen Rantau Panjang, Abdul Fatah Harun dipetik sebagai berkata 'Kolonel Mat' yang disebut oleh Nik Aziz itu tidak merujuk kepada mana-mana individu sebaliknya ia hanya satu simbol mengenai wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kepimpinan PAS di Kelantan.

Mengulas lanjut mengenai isu 'Kolonel Mat', Azidi berkata, ayahnya telah meninggal dunia enam tahun yang lalu. "'Kolonel Mat' yang saya kenali itu telah meninggal dunia pada jam 7.40 petang pada 7 Oktober 2003 di Hospital Pakar Subang Jaya. "Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di sisi keenam-enam anaknya," katanya.

Pada 11 November lalu, Syed Azidi yang dipecat oleh menantu Nik Aziz,Ir Abdul Ariffahmi Abdul Rahman yang juga Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PMBK berkata beliau bersedia bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku dalam perbadanan itu.

Isu menantu Nik Aziz itu timbul setelah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyerbu PMBK dua kali untuk menyiasat dakwaan surat layang berhubung tuduhan kronisme, salah guna kuasa dan mempersoalkan pelantikan anggota keluarga terdekat menerajui syarikat milik kerajaan (GLC) awal bulan ini.

Read more...

Sunday, 29 November 2009

Betapa Buruknya Akibat Mungkir JANJI

Satu perkataan yang mengandungi lima huruf ini terkandung nilainya yang berbeza-beza, mungkin bernilai kecil atau bernilai besar, bernilai rendah atau bernilai tinggi terpulanglah kepada situasinya.

Apakah janji yang paling besar di dalam sesuatu keluarga, janji tersebut tentulah ikatan perkahwinan, mungkir sahaja perjanjian ini maka rosaklah rumahtangga.

Manakala persatuan dan pertubuhan janjinya ialah terkandung di dalam peraturan- peraturan kecil atau perlembagaannya, Jika peraturan ini tidak diikuti maka hilanglah kepercayaan ahlinya terhadap pegawai atau jawatankuasanya.

Apakah pula janji yang paling besar di dalam sesuatu negeri, tentulah perlembagaannya, kiranya ini tidak dipatuhi porak- perandalah rakyatnya,

Apakah pula janji yang paling besar di dalam sesuatu negara, tentulah juga perlembagaannya, jika ini tidak dihormati dan dipatuhi maka porak-perandalah juga rakyatnya.

Mengapakah perlunya perjanjian, perjanjian memang sangat diperlukan untuk menyatupadukan manusia, untuk menghalang manusia menindas di antara satu sama lain, untuk manusia mengetahui sempadan dan had pergerakannya serta sedar akan hak diri sendiri dan orang lain secara adil, bukan secara saksama. sebaliknya berbeza-beza mengikut situasinya, untuk memahaminya perlulah merujuk kepada rasional asal perjanjian dan keadilannya.
Mungkir janji sesama manusia akan mencipta suasana kehidupan menjadi porak peranda dan kucar kacir. Islam melarang sikap tersebut.
_____________________

Renungi maksud Hadis berikut:

(1) "Empat perkara sesiapa yang memilikinya adalah dia munafik yang nyata dan sesiapa yang memiliki satu daripadanya dia memiliki satu sifat munafik,
Apabila bercakap dia berbohong,
Apabila diamanahkan dia khianat.
Apabila berjanji dia mungkiri,
Apabila bergaduh dia melampau".

(2) "Nyawa orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, sehingga hutang itu dibayar".
______________________

Demikianlah di antara contoh perjanjian kita sesama manusia dan perjanjian kita dengan Allah adalah amanah yang paling utama disempurnakan tanggungjawabnya.
Janji dan perjanjian sebenarnya amat luas pengertiannya sentuhan ini hanyalah mencakup sebahagiannya sahaja.

Read more...

Saturday, 28 November 2009

Kali Ini Tok Pa' Pula Akur Agar Nik Aziz Berundur

Pengerusi Badan Perhubungan Umno Kelantan Datuk Mustapa Mohamed berkata sudah tiba masanya Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berundur setelah hampir 20 tahun memerintah Kelantan.

Katanya ini memandangkan diri Mursyidul Am PAS itu kini diselubungi kemelut politik dan isu negatif yang melibatkan keluarganya.

Sehubungan itu, Mustapa, yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, menyarankan Nik Abdul Aziz menjelaskan pendirian berhubung kedudukannya sebagai Menteri Besar berikutan kemelut politik dalaman PAS yang sedang melanda parti itu sekarang.

"Menjelang akhir tahun ini, Nik Abdul Aziz perlu perjelaskan pendiriannya, kerana rakyat Kelantan tertunggu-tunggu, memandangkan beliau selalu uzur, dan khidmatnya begitu lama hampir 20 tahun dengan kerajaan negeri.

"Saya rasa khidmatnya selama 20 tahun sebagai Menteri Besar Kelantan sudah cukup sumbangannya kepada rakyat negeri ini," kata Mustapa kepada pemberita pada majlis rumah terbuka sempena Aidiladha di Darulfalah, dekat sini hari Jumaat.

Lebih 3,000 masyarakat dalam Parlimen Jeli menghadiri rumah terbuka Mustapa, yang juga Anggota Parlimen Jeli. Pada majlis itu, enam ekor lembu dikorbankan.

Read more...

Friday, 27 November 2009

Saya Tidak Terlibat Pendedahan P Balasubramaniam Kata Anwar

Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terbabit langsung dengan perkembangan terbaru berhubung dakwaan P Balasubramaniam terhadap Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, kata peguam penyiasat persendirian itu.

Tahun lalu, Balasumbramaniam telah membuat akuan bersumpah mendakwa Najib mempunyai hubungan rapat dengan Altantuya Shaariibuu.

Tetapi 24 jam kemudiannya, penyiasat persendirian itu telah menarik balik akuan bersumpah tersebut dan kemudiannya lari bersembunyi di India selama lebih setahun.

Ogos lalu, dia muncul semula di Malaysia untuk mempertahankan akuan bersumpah pertamanya, dengan berkata doa diugut oleh pihak-pihak tertentu supaya mengubah ceritanya.

Peguam Balasumbramaniam Americk Singh Sidhu, dalam satu wawancara dengan Malaysiakini, menafikan Anwar ada kaitan di sebalik perkembangan terbaru itu.

"Ramai yang fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebalik semua ini. Ia tidak benar sama sekali. Anwar tidak tahu menahu mengenai semua episod tersebut kecuali apa yang mungkin beliau baca dalam blog dan di Malaysiakini," kata Americk dalam wawancara tersebut.

"Anwar tidak ada sebarang kaitan dengan pengeluaran akuan bersumpah pertama kecuali menyampaikan ucapan sebelum sidang akhbar di ibupejabat PKR Julai lalu. Saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Anwar ataupun beliau atau mana-mana anggota PKR cuba menghubungi saya," tambahnya.

Read more...

Wednesday, 25 November 2009

Tanah Runtuh Bukit Antarabangsa: Kepentingan Rakyat Perlu Didahulukan Dibanding Perkatan "Rahasia"

Kerajaan Selangor mengarahkan Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) memohon kepada Jabatan Kerja Raya (JKR) untuk membenarkan laporan sulit siasatan tragedi tanah runtuh di Bukit Antarabangsa tahun lalu didedahkan kepada umum.

"Kita akan minta MPAJ membuat permohonan, sebab MPAJ minta kerajaan Selangor untuk meluluskan dan sekarang MPAJ minta permohonan kepada kerajaan persekutuan,” kata Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim hari ini.

Isnin lalu, negeri itu membatalkan hasratnya, melalui pihak berkuasa tempatan (PBT) itu, untuk menerbitkan dan menjual dokumen rahsia tragedi tanah runtuh bulan Disember 2008 setelah kerajaan persekutuan membantahnya.

Bercakap di sidang media selepas mesyuarat exco kerajaan negeri, Abdul Khalid berkata beliau mengarahkan MPAJ berbuat demikian hari ini supaya tidak lagi menghalang usaha Selangor untuk membuang status “rahsia” pada laporan tersebut seperti peruntukan Akta Rahsia Rasmi (OSA).

Beliau diminta mengulas kenyataan Menteri Kerja Raya Datuk Shaziman Abu Mansor semalam yang menggesa kerajaan negeri itu membuat permohonan untuk membuka dokumen sulit itu kepada umum.

Menteri itu dilaporkan berkata MPAJ perlu memohon kepada kementerian untuk mendedahkan kandungan laporan siasatan di Bukit Antarabangsa kepada umum, khususnya kepada penduduk di situ.

Shaziman dilaporkan berkata selagi MPAJ tidak mengemukakan permohonan, status laporan itu kekal sebagai “rahsia” dan kerajaan Selangor tidak boleh mendedahkannya kepada umum.

Read more...

Selangor: No BTN Please Untuk Kakitangan Kerajaan

Selangor melarang penyertaan kakitangan kerajaan negeri dan pelajar di institusi pengajian tinggi miliknya hadir di program anjuran Biro Tatanegara (BTN), kata exco pendidikan tingginya Dr Halimah Ali.

Keputusan yang berkuatkuasa serta-merta itu dibuat dalam mesyuarat exco kerajaan negeri susulan desakan sekumpulan ADUN Pakatan Rakyat di Selangor yang mendakwa program kendalian biro bawah Jabatan Perdana Menteri itu membangkitkan sentimen perkauman.

Empat buah pusat pengajian tinggi yang dimiliki kerajaan negeri itu: Universiti Industri Selangor (Unisel), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kolej Antarabangsa INPENS dan Institut Kemahiran Yayasan Selangor.

Selain menghentikan penyertaan pelajar, seperti didesak, keputusan itu turut meliputi kakitangan kerajaan negeri dan pegawai semua anak syarikat kerajaan itu, tambahnya.

Dalam sidang medianya di Shah Alam selepas mesyuarat itu, Dr Halimah menyifatkan program BTN sebagai "indoktrinasi kerajaan (pusat) BN untuk menimbulkan fenomena yang agak racist (perkauman) seolah-olah ingin memecah belah penduduk pelbagai bangsa dan agama."

"Rata-rata (peserta BTN) termasuk anak saya sendiri, mereka kadang-kadang dibekalkan dengan buku kecil yang mengandungi pelbagai perkara yang menimbulkan kebencian kepada (pihak) yang dikatakan pembangkang kepada kerajaan Malaysia,” kata wakil rakyat PAS itu.

"Oleh kerana ia tidak memberi satu perkara yang positif, tambahan pula kepada minda yang begitu muda ini, maka kita rasa ia tidak perlu dan menghabiskan wang rakyat."

Minggu lalu, sekumpulan wakil rakyat muda tiga parti dalam Pakatan menulis surat kepada Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim untuk membuat desakan demikian.

ADUN-ADUN yang terlibat: Amirudin Shari (PKR-Batu Caves), Lau Weng San (DAP-Kampung Tunku), Nik Nazmi Nik Ahmad (PKR-Seri Setia), Jenice Lee Yin Ha (DAP-Teratai), Hannah Yeoh Tseow Suan (DAP-Subang Jaya) dan Gan Pei Ni (PKR-Rawang).

Read more...

Serangan Blogger Kepada Menantu Nik Aziz Tidakpun Dibincang Dalam JK Pusat Pas

Isu serangan penulis blog terhadap menantu menteri besar Kelantan, Abdul Ariffahmi Abd Rahman, tidak dibangkitkan dalam mesyuarat khas pimpinan tertinggi PAS semalam yang menasihatkannya meletak jawatan ketua pegawai eksekutif (CEO) Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK).

"Tidak ada langsung perkara itu. Kita hanya bincangkan soal pelantikan beliau sebagai CEO," kata Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub yang turut menghadiri mesyuarat tersebut.

Selain beliau dan Nik Abdul Aziz, katanya, tiga lagi pemimpin kanan PAS yang menghadiri mesyuarat khas itu ialah timbalan mursyidul Am, Datuk Dr Haron Din; presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan bendahari agungnya, Dr Hatta Ramli.

Salahuddin diminta mengulas sama ada keputusan PAS menasihatkan Abdul Ariffahmi meletak jawatan ada kaitan dengan tuduhan bekas pegawai perhubungan korporat PMBK, Syed Azidi Syed Abdul Aziz yang dipecat Abdul Ariffahmi pada 11 November lalu.

Syed Azidi antaranya mendakwa Abdul Ariffahmi memanipulasi minit mesyuarat PMBK dan dakwaan salah urus kewangan sebuah anak syarikat perbadanan itu, Kifalah Sdn Bhd.

Menulis dalam blognya, Kickdafella, Syed Azidi turut mendakwa, Abdul Ariffahmi menyebabkan peningkatan kos PMBK melebihi 500 peratus apabila menaikkan gaji dan memberikan bonus kepada "pembodeknya" sesuka hati.

Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyerbu PMBK dua kali untuk menyiasat dakwaan surat layang berhubung tuduhan kronisme, salah guna kuasa dan mempersoalkan pelantikan anggota keluarga terdekat menerajui syarikat milik kerajaan (GLC).

Ketika dihubungi Malaysiakini hari ini, Salahuddin berkata, Abdul Ariffahmi dinasihatkan meletakkan demi menyelamatkan PAS, kerajaan negeri dan untuk "menutup segala ruang fitnah" terhadap Nik Aziz.

Ditanya sama ada Abdul Ariffahmi diarahkah melepaskan jawatan itu, Salahuddin mengulanginya bahawa beliau "dinasihatkan" supaya berhenti.

"Keputusan parti meminta jasa baik menteri besar menasihati Abdul Ariffahmi supaya melepaskan jawatannya," jelas Salahuddin.

Abdul Ariffahmi gagal dihubungi bagi mendapatkan penjelasannya.

Bagaimanapun, melalui kiriman SMS, beliau yang juga exco Pemuda PAS Kelantan itu menjawab: "(Saya) dinasihatkan untuk letak jawatan."

Salahuddin berkata, perkara berbangkit berhubung pengurusan PMBK selepas ini - termasuk tarikh akhir peletakan jawatan Abdul Ariffahmi, penyerahan tugas dan halatuju masa depan PBMBK - diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksaaan menteri besar.

Read more...

Tuesday, 24 November 2009

Ustaz Nasha.. Tegang Otot

Pemeriksaan perubatan mendapati Timbalan Presiden PAS Nasharuddin Mat Isa mengalami gejala kejang otot di sebelah kanan tubuhnya, dari bahagian bahunya ke pinggang.

Ketika dikunjungi Malaysiakini di wad rawatannya di Institut Jantung Negara (IJN) pagi ini, beliau yang masih bergantung kepada pil penahan sakit hanya berkata: "Tiada apa-apa yang serius."

Tambahnya, walaupun mengalami kesesakan nafas semalam – antara tanda-tanda sakit jantung - pemeriksaan mendapati beliau bebas daripada penyakit yang mengancam nyawa itu.

Nasharuddin, ahli parlimen Tumpat, berkata doktor membenarkannya keluar dari institut perubatan itu esok pagi.

Katanya, lapan tahun lalu, beliau pernah mengalami kesakitan yang sama sebanyak dua kali.

Beliau berkata, selain ramai pemimpin PAS termasuk presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut hadir menziarahinya malam tadi.

Ketika Malaysiakini melangkah masuk ke bilik Nasharuddin kira-kira jam 10.15 pagi tadi, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Razali Ibrahim turut berada di situ.

Read more...

Monday, 23 November 2009

Hanya Seminggu Selesai Krisis MCA: Muhyiddin

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini memberikan dirinya tempoh seminggu untuk menyelesaikan krisis kepimpinan dalam MCA.

Menurut beliau satu formula akan dirangka dalam tempoh tersebut untuk mendapatkan kata sepakat di kalangan pemimpin parti itu yang sedang bertelagah. Muhyiddin memberitahu pemberita demikian selepas merasmikan pusat perkhidmatan global Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) Cyberjaya hari ini.

Beliau membuat kenyataan tersebut seminggu sebelum kumpulan Datuk Seri Liow Tiong Lai bercadang mengadakan mesyuarat agung luar biasa (EGM) Sabtu depan.

Mereka hanya bersetuju untuk membatalkan EGM itu sekiranya Presiden Datuk Seri Ong Tee Keat dan Timbalannya, Datuk Seri Dr Chua Soi lek, bersetuju mengadakan pemilihan baru parti bulan depan.

Walaupun mengakui bahawa pemilihan baru mungkin dapat menyelesaikan kemelut sekirang, tetapi Dr Chua mahu ia diadakan Mac tahun depan manakala Ong masih kabur mengenainya. Jumaat lalu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengadakan pertemuan secara berasingan dengan pemimpin-pemimpin utama MCA yang berkrisis.

Dalam pertemuan tersebut, Najib dilaporkan berkata beliau telah mencadangkan formula bagi menyelesaikan krisis MCA.

Berikutan itu, Najib telah meminta Muhyiddin yang juga timbalan pengerusi BN, untuk meneruskan perbincangan dengan pemimpin MCA berdasarkan formula yang beliau berikan itu. Sementara itu, Bernama memetik Muhyiddin berkata, beberapa siri perjumpaan pada dasarnya telah dilakukan dengan beberapa pemimpin parti itu untuk berbincang secara lebih terperinci mengenai krisis berkenaan.

"Tugas ini bukan suatu yang mudah kerana ia melibatkan kepentingan parti dan kepentingan negara," katanya.

Katanya beliau telah diberi mandat oleh perdana menteri untuk menangani masalah dengan melaksanakan langkah-langkah pro-aktif sesegera mungkin sebelum krisis itu berlarutan dan menjadi lebih buruk."Saya telah laksanakan beberapa siri perbincangan, bukan dengan semua, tetapi beberapa individu tertentu dan saya akan teruskan, kalau boleh sebelum perdana menteri pulang.

"Pada masa yang sama, saya akan turut menerima sebarang cadangan dari pemimpin komuniti Cina yang turut melahirkan pendapat dan perhatian mereka berhubung krisis itu," katanya.

Kemelut ini jelas beliau, harus ditangani sebaik mungkin hingga membawa kepada kewujudan situasi 'menang-menang' antara pihak terlibat.

Mengenai langkah yang akan diambil, Muhyiddin berkata, beliau tidak berhasrat untuk mendedahkan sebarang syarat atau strategi tertentu sehingga formula penyelesaian berjaya
dihasilkan.

"Pada peringkat awal ini, kita tidak akan tentukan apa perkara. Saya fikir yang penting mereka berpendapat bahawa ini adalah satu langkah untuk menyelesaikan masalah ini dan saya fikir, ia sudah menjadi rahsia awam, bukan rahsia parti sahaja, semua orang dah tahu," tambahnya.

"Yang penting saya di peringkat ini tidak akan tentukan apa syarat-syaratnya, yang pasti bila dah sampai pada satu peringkat ada persetujuan pada soal prinsip, maka kita mahu mereka pegang pada keputusan itu atas tujuan nak cari jalan penyelesaian," katanya.

Muhyiddin berkata perkara itu tidak akan diumumkan kepada orang awam termasuk media selagi matlamatnya masih belum tercapai.

"Pada peringkat ini okey sebab ia masih di permulaan tapi langkah selanjutnya akan diberitahu apabila semua pihak telah bersepakat untuk menentukan langkah yang perlu dibuat," katanya.

Ditanya mengenai saranan Najib agar pemilihan baru dibuat oleh MCA untuk menyelesaikan konflik itu, katanya itu adalah pandangan perdana menteri yang sedang beliau usahakan.

"Saya diberikan arahan untuk gunakan pendekatan ini, tapi bagaimana nak dapatkan kata sepakat pemimpin-pemimpin MCA akan saya usahakan. Masa agak terbatas dan seberapa cepat lebih baik kerana kalau ia berlarutan untuk beberapa bulan lagi, keadaan akan menjadi tambah kalut sekaligus menjejaskan MCA dan BN sendiri," katanya.

Muhyiddin berkata, adalah tidak adil untuk beliau menetapkan sebarang keputusan bagi pihak pemimpin MCA memandangkan adalah menjadi hak mereka untuk menetapkan langkah terbaik bagi parti itu.

"Saya fikir biar saya berhubung dan berbincang dengan mereka. Tak adil saya buat pengumuman kerana ini bukan hak saya, tapi hak mereka. Ini melibatkan kepentingan bersama semua pihak, justeru ia perlu dicapai bukan atas desakan, tapi kata sepakat," katanya.

Sementara itu, ketika mengulas laporan akhbar bahawa exco kerajaan negeri Kelantan, Datuk Husam Musa akan meletak jawatan, beliau berkata itu adalah bukti jelas bahawa krisis kepimpinan yang melanda parti pembangkang termasuk PAS semakin tenat.

Di KOTA BHARU hari ini, Husam yang juga Timbalan Pesuruhjaya Dua PAS Kelantan menafikan laporan bahawa beliau akan meletakkan jawatan dalam parti dan kerajaan.

Malah katanya beliau akan meneruskan perjuangannya kepada parti dan negeri.

Read more...

Sunday, 22 November 2009

Ramalan Politik Kota Belud Ambang Pru-13

Kaum samar akan diwakili Datuk Musbah bagi kawasan DUN Tempasuk. Bagi Kawasan Usukan akan juga diwakili kaum samar, manakala MP Kota Belud oleh kaum campuran (Bajau plus banjar).

Kedamaian oleh kaum KDM. Kaum Irranun.. belum ada..

Pola Pengundian

Tempasuk Datuk Musbah akan menang tipis.. kerana undi KDM tidak ikut pola PRU-12. Manakala Irranun tetap sama, Samar: 50:50

Usukan .. belum ada calon menonjol melawan BN..BN menang mutlak.

MP.. BN Menang Mutlak


Read more...

Saturday, 21 November 2009

Postmortem Ke-2 Rungkai Kematian Misteri Teoh Beng Hock

Mendiang Teoh Beng Hock hari ini digali semula dengan selamat setelah lebih 4 bulan dikebumikan di Taman Peringatan Nirvana, Semenyih pagi tadi.

Misteri kematian Teoh bakal dirungkai tidak lama lagi apabila operasi bedah siasat kedua dijangka bermula esok hari kira-kira jam 9.30 pagi di Hospital Sungai Buloh.

Satu upacara keagamaan diadakan terlebih dahulu seawal jam 9.00 pagi sebelum berjaya dikeluarkan selepas 2 jam penggalian.

Pihak keluarga memohon para hadirin dan wakil media memakai pakaian gelap sepanjang upacara.

Sebaik sahaja mayat Teoh berjaya dikeluarkan, wakil keluarga, forensik, polis dan pakar patologi membuat pengecaman mayat terlebih dahulu sebelum dibawa keluar ke Hospital Sungai Buloh.

“The body of Teoh Beng Hock was safely assume this morning, the process took about 2 hours. So far as i’ve been ask whether not the condition of the body is good as far as I can tell, im a lawyer, it look that it like was very good condition”, kata Gobind Singh Deo. Peguam Gobind Singh Deoh berkata demikian selepas upacara selesai diadakan. Upacara penggalian dibuat secara tertutup.

Kawasan dilitupi kain putih setinggi 3 meter menghalang pihak media daripada membuat liputan.

Bagaimanapun setelah selesainya upacara tersebut, hanya kelibat keranda Teoh sahaja kelihatan dengan dibaluti pembalut plastik lut sinar dan ditandai bagi melindungi bukti mahkamah daripada dicemari. Hadir sama Exco Selangor, Ean Yong Hian Wah, Ronnie Liu dan Penasihat DAP, Lim Kit Siang.

Sementara itu, Gobind menambah kehadiran pakar patologis antarabangsa Dr Pornthip Rojanasunand pada upacara pagi tadi amat penting bagi memantau proses penggalian semula mayat Teoh sebelum dibawa keluar ke Hospital Sg. Buloh.

Di samping itu, Gobind turut dimaklumkan bahawa pihak hospital dijangka membuat pengimbasan x-ray dan CAT Scan terhadap mayat Teoh sebaik sahaja tiba di hospital hari ini.

“The Sg Buloh has inform us that they will conduct x-ray and also citi scan today, so we will be on in hospital later on, we will have representative of ours in all the time. We just want to have second x-ray done just to look again the injuries in point of brackage bones and fractures and things like that and those important areas we should look as well, I think they have to do second post mortem which is complete, maknanya they have to do hole thing”, jelas Gobind.

Kata Gobind lagi, sepasukan doktor pakar patologi dari Jabatan Forensik, Hospital Sg Buloh yang diketuai oleh Dr Shahidan dijangka melakukan bedah siasat esok.

Gobind bagaimanapun kecewa apabila pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia gagal menghantar sama ada wakil mahupun pakar pada upacara tersebut. Jelasnya, kehadiran mereka penting bagi mengelak tanggapan negatif daripada masyarakat.

“Sangat berat hati tapi kena buatlah untuk cari kebenaran. Harap bedah siasat kali ini kebenaran akan terdedah. Saya harap pada semua pakar patologi lebih profesional, boleh diharapkan, dan berpengalaman bagi mencari kebenaran dan sepertimana yang saya tahu tanggungjawab patologi ini adalah untuk mencari kebenaran dan saya bercakap bagi pihak mendiang, jadi saya berharap semua patologi bersikap seperti ini”, jelas Teoh Lee Lan, adik mendiang ketika diminta mengulas operasi penggalian semula kubur dan bedah siasat semula ke atas Teoh Beng Hock.

“I hope the that latest further autopsy and find out the truth of the mysterious death Teoh Beng Hock and those responsible to be caught for the justice”, kata Penasihat DAP, Lim Kit Siang kepada pemberita.

“Bagi pihak kerajaan negeri, kita mengucapkan terima kasih hari ni ramai penyokong-penyokong datang, untuk memastikan proses hari ni adalah baik dan tiada hal, kita memang mengharapkan autopsy yang kedua ni dapat mengenalpastikan siapa yang mendiang kerana kita tidak boleh menghadapi kes seumpama Teoh Beng Hock”, kata Exco Selangor, Ronnie Liu yang ditemui pada upacara pagi tadi.

Read more...

Friday, 20 November 2009

Kematian Altantuya: Bala Kaitkan Adik Najib

Penyiasat persendirian P Balasubramaniam menyebut nama adik perdana menteri dengan tindakannya menarik balik akuan bersumpah mengaitkan Datuk Seri Najib Razak dengan kes Altantuya Shaariibuu.

Pendedahan nama Datuk Mohamed Nazim Razak dibuat dalam bahagian akhir wawancara bekas anggota polis Cawangan Khas itu - yang pernah bertugas dengan Abdul Razak Abdullah Baginda, kenalan rapat Najib - dalam laman web Malaysia Today hari ini.

Sebelumnya, dalam empat bahagian awal tembual tersebut, Balasubramaniam hanya menyebut adik perdana menteri dengan gelaran "seorang Datuk VIP" yang ditemui di The Curve, Damansara pada malam selepas membuat pendedahan menggemparkan itu.

"Beliau di sana bersama isterinya yang sedang sarat mengandung. Walaupun saya tidak bercakap dengannya (wanita itu), saya mengenalinya sebagai seorang personaliti TV.

"Saya rasa beliau (isteri) pernah menjadi pengacara rancangan Nona (di TV3)," Balasubramaniam dipetik berkata.

Penyiasat persendrian itu menggemparkan negara pada 3 Julai tahun lalu apabila muncul di ibu pejabat PKR di Petaling Jaya dan mengumumkan akuan bersumpahnya yang mengaitkan Najib, waktu itu timbalan perdana menteri, dengan wanita Mongolia itu yang mati dalam pembunuhan luar biasa.

Keesokannya, 4 Julai tahun lalu, beliau menarik balik kenyataan dalam akuan sumpah awal melalui akuan kedua di sidang media yang diadakan secara tergesa-gesa dan kelam-kabut sebelum menghilangkan diri secara misteri di luar negara.

Dalam bahagian kelima wawancara ini, beliau turut mendakwa ahli perniagaan permaidani yang dikenali Deepak, orang tengah yang terlibat dalam perancangan membawanya ke luar negara, memberitahunya isteri perdana menteri Datin Seri Rosmah Mansor gembira dengan tindakannya membuat penafian pembabitan Najib-Altantuya dan "ingin bersarapan dengannya".

Najib menafikan pembabitannya dengan wanita tersebut, sementara Abdul Razak pula dibebaskan daripada pertuduhan bersubahat membunuhnya.

Read more...

Nizar: Jika Mahkamah Rayuan Tolak Rayuan SPRM Isu Keputusan Hakim Mohd Arif: Kuasa Mutlak SPRM Tercabar

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam memutuskan bahawa SPRM tidak dibenarkan menyoal siasat saksi semalaman, dan hanya boleh dilakukan semasa waktu pejabat dari 8.30 pagi hingga 5 petang.

Mahkamah juga mendapati SPRM telah bertindak secara tidak sah apabila ia menahan anggota exco Kajang, Encik Tan Boon Wah, semalaman di pejabatnya di Bangunan Plaza Masalam, Shah Alam, Selangor.

Keputusan Hakim Mohd Arif ini ini satu keputusan untuk kali pertama sejarah SPRM (dulu BPR) bahawa siasatan mereka selama ini tidak berasaskan undang-undang dan perlembagaan negara. Hakim Mohd Ariff Mohd Yusof, dalam keputusannya, berkata Seksyen 30(3)(a) Akta SPRM 2009 tidak memberi kuasa kepada SPRM untuk menjalankan siasatan ke atas saksi 'siang dan malam'. 'Frasa 'dari hari ke hari' dalam seksyen itu tidak bermakna 24 jam tetapi waktu pejabat biasa,' kata hakim itu dalam keputusannya.

'Oleh itu, saya bersetuju bahawa pemohon dalam kes ini telah ditahan secara tidak sah oleh SPRM,' kata Hakim Mohd Ariff. SPRM telah 'melanggar matlamat perundangan' dan hak asasi seperti termaktub dalam di bawah Artikel 5 Perlembagaan Persekutuan.


Tan Boon Wah, 39 tahun, menyaman ketua SPRM, Datuk Seri Ahmad Said Hamdan, penolong superintendennya, Encik Mohammad Hassan Zulkifli, dan SPRM kerana menahannya dan menyoal siasat secara salah.

Mahkamah mengarahkan SPRM membayar ganti rugi kepada Tan.
Pendaftar mahkamah diarah menetapkan jumlahnya.

Read more...

Nizar News: Kisah Benar Dibalik TIRAI BESI

Ketika dikepung polis, Paul (bukan nama sebenar) membonceng motosikal kawannya. Kawannya bolos, dia dicekup.

Di dalam bakul motosikal, polis menemui bahan yang disahkan kemudiannya sebagai heroin, seberat 500 gm, kesalahan berat yang boleh dihukum mati (gantung).

Apabila dia dibawa ke mahkamah dan mendengar tuduhan yang dibacakan, Paul menganggap tamat sudah riwayat hidupnya. Dia tidak dibenar jamin dan ditahan reman di Penjara Kajang, sementara menunggu perbicaraan.

Paul bernasib baik kerana dia bukan sahaja tidak sepi daripada sokongan moral dan kasih sayang ibu bapanya tetapi usianya ketika ditangkap ialah 17 tahun dan mengikut undang-undang, dia masih ditakrif kanak-kanak.

Apabila Paul dijatuhi hukuman penjara lima tahun pada Oktober 2009 atas tuduhan yang lebih ringan, dia dibebaskan oleh hakim pada hari yang sama kerana dia sudah meringkuk di dalam penjara untuk tempoh masa yang sama.

Paul ditangkap pada 2004 pada usia 17 tahun dan bebas dari penjara, tiga hari sebelum hari jadinya yang ke-22 tahun.

SEMASA KANAK-KANAK

Ketika kecil, Paul bercita-cita menjadi anggota polis dan dia mempunyai sepasang gari mainan yang sering dibawanya semasa bermain dengan kawan-kawan.

Berbadan tinggi lampai, dia juga unggul dalam bidang sukan semasa di sekolah iaitu dalam acara larian 100 meter dan 200 meter. Paul yakin dia berkebolehan untuk menjadi pelari pecut yang baik jika bakatnya digilap meskipun dia sememangnya malas bersekolah.

Menurut Paul, 'masalah hidupnya' bermula apabila melangkah ke sekolah menengah dan mula merokok.

"Saya bau wangi rokok jadi teringin nak tahu bagaimana rasanya merokok. Saya mula merokok, tak boleh berhenti. Di sekolah tak boleh merokok, jadi saya mula ponteng dan melepak.

"Saya menjadi semakin malas pergi sekolah dan suka melepak, tak fikir masa depan. Saya hanya fikir untuk bersuka-suka sahaja," demikian pengakuan Paul dalam wawancara dengan Bernama baru-baru ini.

KISAH PONTENG DAN LEPAK

Rekod disiplin Paul menjadi lebih teruk apabila dia berada di tingkatan tiga. Masanya banyak disia-siakan dengan kumpulan lepaknya di kafe siber. Dari wang saku sekolah RM10, RM3 dibelanjakan di kafe siber, RM3 untuk makan sementara RM4 untuk membeli rokok.

Dia memberitahu penulis yang dia akan pergi ke sekolah seperti biasa tetapi hanya sampai pukul 3 petang sebelum dia menyelinap keluar dari pintu belakang kelas.

Tempat lepak pertamanya ialah di kedai makan yang berhampiran setelah menukar kemeja sekolah dengan kemeja-T yang sedia ada di dalam beg sekolah. Habis makan, dia dan kawan-kawan lepaknya akan ke kafe siber sehingga tamat waktu sekolah. Setelah menyarung balik kemeja sekolah, dia akan pulang ke rumah.

"Jika baju sekolah bersih sangat, saya buat kotor-kotor sikit, lepas tu balik ke rumah," jelas Paul dengan menambah di rumah, dia memang berkelakuan baik, 'pijak semut pun tak mati.'

Semasa di tingkatan tiga, pihak sekolah akhirnya menghantar surat kepada ibu bapa Paul mengenai rekod buruknya bermula dari tingkatan satu. Paul memberitahu bapanya kemudian, yang dia tidak mahu lagi bersekolah, sebaliknya dia berminat untuk masuk sekolah vokasional.

Paul bercerita, dia pernah lari dari rumah ketika di tingkatan dua dan bekerja menjual kemeja-T di Jalan Petaling.

"Saya tinggalkan rumah selama enam hingga tujuh bulan dan tinggal di rumah kawan. Pagi saya pergi kerja, tengah hari pergi sekolah. Bapa saya ada cari saya tapi saya selalu lari kalau nampak dia sehingga dia datang ke kelas pada satu hari. Dia duduk sebelah saya dan pujuk saya pulang.

"Bapa saya menangis, dia minta maaf pada saya kalau dia ada buat salah. Masa itu saya terasa juga, saya menangis dan hari itu, saya balik ke rumah," kata Paul, dengan menambah meskipun dia sudah berhenti sekolah, dia masih perlu mengambil peperiksaan PMR kerana dia sudah mendaftar dan membayar untuk peperiksaan itu.

"Saya hanya belajar seminggu sebelum peperiksaan. Bukan serius sangat belajar tapi saya suka Bahasa Malaysia, Sains dan Bahasa Inggeris. Bila guru besar serahkan keputusan peperiksaan, saya terperanjat, saya dapat 6C dan 1D. Guru Besar kata saya boleh jadi pandai kalau saya belajar bersungguh-sungguh," katanya.

KENA TANGKAP

Selepas berhenti sekolah, Paul terus dengan tabiat buruknya melepak dan menjadi 'pengikut' seorang yang dikatakannya 'kawan jahat'. Hidup bebasnya berakhir apabila dia ditangkap polis dan direman 14 hari sebelum dikenakan tuduhan mengedar dadah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya.

Menurut Paul, tanpa segan-silu, dia menangis apabila melihat ibu bapanya di mahkamah. Dia merayu bapanya memohon ikat jamin kerana dia amat takut dihantar ke penjara.

Memandangkan tuduhan dikenakan ke atas Paul tidak boleh diikat jamin, dia terpaksa dibawa ke Penjara Kajang sementara menunggu perbicaraan.

"Saya hanya pernah tengok penjara dalam cerita Tamil. Dalam cerita itu, saya tengok keadaan di dalam penjara teruk. Saya juga tak pernah merasa begitu takut sehinggalah saya ditangkap.

"Polis kata saya akan digantung. Sampai di penjara pun saya diberitahu perkara yang sama. Setiap malam saya menangis. Saya menyesal, mengapa saya tidak dengar cakap ibu bapa saya dan menjadi anak yang baik," kata Paul sambil mengeluh.

HIDUP DALAM PENJARA

Menurut Paul, tempoh setahun setengah pertamanya dalam penjara berlalu tanpa sebarang aktiviti yang membina.

Dia berkongsi sel penjara dengan 16 orang lagi tahanan yang didakwa melakukan pelbagai kesalahan termasuk membunuh, merogol, menjual VCD haram dan mencuri. Tahanan paling muda berusia 15 tahun kerana dituduh mencuri motosikal.

Tahanan-tahanan ini hanya dibenar keluar dari sel untuk dua perkara sahaja iaitu bertemu dengan ahli keluarga setiap Ahad atau untuk rawatan perubatan.

"Pada awalnya, saya merasa putus asa, fikiran saya kosong dan saya banyak menangis kerana saya fikir saya akan mati di penjara. Ada juga tahanan yang baik hati dan beritahu saya jangan menangis, jangan putus asa. Kami banyak berkongsi kisah hidup kami.

"Selain kata-kata nasihat kawan satu sel, saya juga bernasib baik kerana ibu bapa saya sentiasa menyokong saya. Kali pertama mereka melawat saya, mereka menangis dan saya minta maaf. Mereka suruh saya tabahkan hati dan akan tolong saya carikan peguam," kata Paul.

Anak muda ini juga memberitahu dia banyak bersembahyang (Paul seorang Kristian) dan membaca novel yang dibawa oleh ibu bapanya. Novelis kesukaannya ialah Ramlee Awang Murshid yang terkenal dengan novel 'thriller'nya.

MENCARI DIRI

Kehidupan dalam penjara Paul yang membosankan bertukar apabila pihak Penjara mendapatkan bantuan Shelter, sebuah pertubuhan kebajikan berdaftar untuk mengadakan kelas motivasi untuk tahanan reman.

Kelas-kelas itu, yang dimulakan pada 2004 berterusan sehingga 2007. Shelter (www.shelterhome.org) diasaskan pada 1981 untuk membantu antaranya kanak-kanak yang didera, ditinggalkan atau diabai.

Menurut Paul, dia tidak berminat dengan program Shelter pada peringkat permulaan tetapi menyertai kelas tersebut sekadar mengisi masa.

"Apa yang membuka minda saya ialah kami diberitahu kami masih mempunyai peluang. Encik James Nayagam, Pengarah Eksekutif Shelter yang mengasaskan program ini minta kami jangan berputus asa," jelas Paul.

Tambahnya, selepas menghadiri beberapa kelas Shelter, dia mampu melihat ke dalam dirinya, dan merenung kembali segala kesalahan yang telah dilakukannya. Dia juga banyak berfikir tentang keluarganya terutama sekali ibunya yang masih datang melawatnya di penjara meskipun pada satu ketika dia sakit.

"Saya tanamkan tekad saya mesti berubah, saya mesti pilih jalan yang lurus," kata Paul bersungguh-sungguh. Dia juga berlatih bercakap ketika sesi terapi berkumpulan, bukan sahaja untuk berkongsi pengalaman tetapi juga untuk mengatasi perasaan gentar bercakap di hadapan khalayak ramai.

Paul mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada 2007 semasa masih di dalam penjara tetapi gagal. Namun dia tidak berputus asa dan mengikuti beberapa kelas, iaitu Kemahiran Asas IT dan Asas Grafik Foto.

"Saya merasa begitu bangga apabila menerima sijil Kemahiran Asas IT daripada Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Seri Syed Hamid Albar. Kalaulah ibu bapa saya boleh melihat saya pada hari itu, sudah tentu mereka juga merasa bangga," kata Paul.

TANDA NOKTAH

Bercakap mengenai pembebasannya dari penjara, Paul berkata masih segar di ingatannya ketika dia berdiri di hadapan hakim. Dia yang biasanya keras hati menitiskan air mata tatkala hukuman dibacakan iaitu lima tahun penjara dari tarikh ditangkap.

"Tuan Hakim beritahu mereka yang datang ke mahkamah biasanya akan menangis tetapi tak semestinya dia menangis dia akan berubah. Perkara ini kena ingat. Hakim juga suruh saya fikirkan ibu bapa saya, mereka bersusah-payah untuk saya. Hakim juga baca laporan akhlak saya dan nasihatkan saya supaya jaga diri saya.

"Hakim juga ingatkan saya jangan ulangi perbuatan lama saya. Beliau kata memang susah nak dapat duit tapi jika dari mula kita susah, kemudian kita akan senang," kata Paul.

Perkara pertama yang Paul lakukan sebaik sahaja bertemu ibu bapanya selepas dibebaskan ialah memeluk erat kedua orang tuanya, setelah tidak dapat berbuat demikian selama lima tahun.

Dia juga berjanji kepada kedua ibu bapanya dia tidak akan melukakan lagi hati mereka.

Paul 'menemui dirinya' melalui proses yang getir, merengkuk lima tahun di sebalik tabir besi. Dia juga sudah meletakkan noktah kepada kehidupan silamnya dan berikrar dia tidak akan lagi menjejakkan kakinya ke penjara.

Anak muda ini sudah bersedia untuk membuka halaman baru dalam diari kehidupannya. Dengan bantuan Shelter, dia sedang mencari peluang pekerjaan untuk membina kehidupan dan membantu ibu bapanya.

Paul mempunyai sijil dalam automekanik. Dia juga bercita-cita mengikuti pengajian undang-undang suatu hari nanti supaya dia boleh membantu mereka yang mungkin mengalami nasib sepertinya.

Kepada mereka yang masih di bangku sekolah, Paul ingin memberi nasihat ini:" Fikir terlebih dahulu kalau mahu melakukan sesuatu yang tidak baik, fikirkan ibu bapa, pengorbanan mereka dan akibat yang terpaksa ditanggung akibat perbuatan yang tidak baik itu. Ingat pepatah Melayu, 'Tepuk Dada Tanya Selera' dan 'Sepandai-pandai Tupai Melompat, Akhirnya Jatuh Ke Tanah juga!'

Read more...

Thursday, 19 November 2009

Nizar News: KPN kata P.Bala Perlu Dedahkan Dia Kini Melarikan Diri Daripada Siapa

PETALING JAYA: Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan berkata, penyiasat persendirian P. Balasubramaniam perlu tampil ke hadapan dan berterus terang dia kini sedang melarikan diri daripada siapa dan bercakap benar mengenai episod di sebalik isu kontroversi dirinya.

“Daripada siapa dia kini melarikan diri? Kenapa dia sendiri menyembunyikan diri? Siapa yang sedang memburunya sekarang?” tanya Musa. Malah katanya, Balasubramaniam patut tampil ke hadapan dan bercakap benar.

Sebaliknya kata Musa lagi, Balasubramaniam bertindak seolah-olah dia kini seorang pelarian yang dikehendaki sedangkan namanya tidak ada pun dalam senarai orang yang dikehendaki polis. “Pihak polis hanya mencari dia untuk merekodkan keterangan berkaitan dua deklarasi berkanun yang dia buat tetapi bercanggah di antara satu sama lain,’’ jelas Musa.

Balasubramaniam telah menghilangkan diri sejak 3 Julai tahun lalu selepas mengeluarkan pengakuan bersumpahnya yang menafikan pengakuan bersumpah awal berkaitan kes pembunuhan rakyat Mongolian Altantuya Shaaribuu.

Kata Musa, jika Balasubramaniam benar-benar jujur dan ikhlas, dia patut ke hadapan dan berikan kenyataan kepada pihak polis.

Read more...

Nizar: SPRM Hanya Boleh Soal Siasat Saksi Waktu Pejabat Sahaja

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini memutuskan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia tidak dibenarkan menyoal siasat saksi semalaman, dan hanya boleh dilakukan semasa waktu pejabat, iaitu dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang.BERNAMA

Read more...

Nizar: Dimana Bala?? Polis Tahu Di Mana Saya: Balasubramniam

Sepasukan polis dari cawangan khas berjumpa dengan penyiasat persendirian P. Balasubramaniam selama tujuh jam pada 8 Julai tahun lalu, walaupun kerajaan dan polis mendakwa Bala sudah menghilangkan diri.

Ketika mendedahkan butiran lanjut mengenai kes Altantuya Shaariibuu baru-baru ini, Bala berkata pasukan cawangan khas polis itu hanya berminat untuk mengetahui dengan lebih jelas hubungan Perdana Menteri, Najib Razak dengan Altantuya seperti yang terkandung dalam akuan bersumpahnya yang dibuat pada 3 Julai.

Bala memberitahu, ketua pasukan cawangan khas itu dikenali sebagai ACP Muniandy.

Bala berkata, pada 7 Julai 2008, pegawai perhubungan cawangan khas di kedutaan Malaysia di Bangkok menghubunginya dan memintanya memberikan kenyataan pada keesokannya. Bala berkata, ini menunjukkan kerajaan memang mengetahui setiap pergerakannya.

Di sebalik, soal siasat di Bangkok dan dua akuan bersumpah yang bercanggah antara satu sama lain yang dibuat dalam tempoh 24 jam, tidak ada sebarang arahan dibuat sama ada polis mahupun pejabat Peguam Negara supaya penyiasatan dibuat terhadap kes Altantuya.

Akhbar arus perdana tidak langsung membuat liputan terhadap pendedahan terbaru Bala ini, berbeza dengan laman-laman web yang memberi fokus utama sejak minggu lalu.

Bala dipetik berkata demikian dalam laman web Malaysia Today.

Read more...

Nizar News: Tiada Kegiatan BTN Di UNISEL

Tidak ada aktiviti yang dikendalikan secara langsung oleh Biro Tata Negara (BTN) untuk pelajar Universiti Industri Selangor (Unisel), kata Timbalan Naib Canselornya, Prof Madya Zainal Abidin Kidam.

Beliau yang mengetuai bahagian hal ehwal pelajar (HEP) universiti tersebut berkata, beliau bagaimanapun tidak dapat memastikan sekiranya ada program yang melibatkan biro berkenaan secara tidak langsung.

"Mungkin sesuatu aktiviti itu ada guna kepakaran atau kemudahan BTN. Itu kita tidak pasti," katanya ketika dihubungi Malaysiakini hari ini.

"Secara tidak langsung, mungkin ada melalui persatuan, tetapi tidak secara langsung dengan BTN," tegasnya.

Katanya, kerjasama secara tidak langsung dengan BTN itu mungkin wujud kerana biro tersebut mempunyai kemudahan seperti kem di seluruh negeri itu yang boleh digunakan untuk aktiviti pelajar Unisel.

"Tapi sejak awal tahun ini memang tidak ada program khas yang ditawarkan oleh BTN (di Unisel), memang tak ada," tegasnya.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas gesaan sebilangan ADUN muda Pakatan Rakyat semalam yang mahu pelajar institusi pengajian tinggi di bawah kerajaan Selangor, tidak lagi dihantar menyertai program berkenaan.

Mereka mendakwa, program anjuran agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri itu menyemai sentimen perkauman di kalangan pelajar.

Sepucuk surat menggesa pemulauan program berkenaan dihantar oleh ADUN berkenaan kepada Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, yang juga merupakan pengerusi Unisel.

Zainal, yang mengetuai bahagian HEP universiti tersebut sejak awal tahun ini bagaimanapun enggan menjelaskan kandungan program BTN itu, yang didakwa memupuk semangat perkauman di kalangan pelajar.

"Secara khususnya saya tidak boleh komen tentang program BTN sebab saya tidak pernah tengok programnya," tambahnya.

Menurutnya lagi, beliau tidak mengetahui sekiranya pelajar universiti berkenaan diwajibkan untuk menyertai program berkenaan sebelum ini.

Jelasnya, semenjak beliau mengetuai unit HEP awal tahun ini, pelajar itu dilibatkan dalam program SPIES (Kerohanian. Fizikal. Intelektual. Emosi. Sosial).

"Kita hantar pelajar menyertai program SPIES. Program ini untuk pembangunan kendiri pelajar yang diwujudkan oleh kerajaan negeri Selangor, khusus untuk pelajar universiti di bawah kerajaan negeri," katanya lagi.

Sementara itu, seorang pemimpin mahasiswa universiti berkenaan berkata program BTN tidak diwajibkan kepada pelajar di universiti swasta seperti Unisel.

Yang dipertua majlis perwakilan pelajar universiti itu, Wan Azraei Wan Husain berkata aktiviti melibatkan BTN itu sebelum ini diuruskan oleh sebuah persatuan pelajar, dan disertai secara sukarela oleh pelajar.

"Sebelum ini ada program dengan BTN melalui persatuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). Tapi sekarang sudah tidak ada," kata Wan Azraei yang juga mahasiswa tahun akhir jurusan pengurusan industri itu.

Antara pengisian program tersebut juga ada yang berkaitan politik, katanya Azraei yang pernah menyertai program berkenaan ketika menuntut di sebuah IPTA sebelum ini.

"Secara ringkasnya, program ini lebih kepada menyemai semangat nasionalisme dan ada juga menyentuh mengenai politik secara umum," katanya ketika dihubungi hari ini.

"Ini diterangkan oleh penceramah semasa dalam kem," tambahnya.

Ditanya sekiranya peserta didedahkan mengenai parti atau parti politik tertentu dalam ceramah, Azraei hanya menjawab: "Tidak pasti."

Seorang wakil rakyat PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad semalam berkata, program BTN yang pernah disertainya menekankan, antara lainnya penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang Yahudi, DAP sebuah parti ejen Singapura dan PAS sebuah parti ajaran sesat.

Read more...

Nizar Akhirnya Iktiraf Zambry

Nizar akhirnya menerima Zambry sebagai menteri besar Perak. Mantan MB tersebut meminta bantuan Zambry bagi membantu FA Perak kerana menghadapi masalah kewangan.

Sila ikuti laporan BERNAMA berikut.

Perak Football Association (Perak FA) president Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin today urged the Perak state government to help the cash-strapped association.

The former Menteri Besar urged current Perak Menteri Besar Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir to set aside political differences for the development of sports in the state.

"If Zambry decides to help Perak FA...fans in the state will certainly look up to him as a true leader," he told reporters at the Perak FA office here Tuesday.

Perak were among six teams that were barred from competing in the M-League next season for failing to meet terms and conditions set by the Football Association of Malaysia (FAM).

Mohammad Nizar who was the Perak Menteri Besar when he decided to take over as Perak FA president from Datuk Muhamad Mahiyuddin Abdullah, the Perak Malay Chamber of Commerce president.

"Look at Kelantan, although the Kelantan FA president is Kelantan Umno Liaison Chief Datuk Seri Anuar Musa, the PAS government continues to provide funds for the Kelantan team," he said.

The former Menteri Besar who claimed that he had no intention of relinquishing his post as president, added that Zambry's statement last week, urging Mohammad Nizar to resign if Perak FA could not settle its financial obligations, as unprofessional.

The FAM who made the announcement on Nov 2, are expected to make a final decision on the suspension during an FAM council meeting that is expected to be chaired by its president Sultan Ahmad Shah, soon.

The six teams were barred from the M-League competitions next season for failing to settle salary of players and money owed to the Employees Provident Fund (EPF).

Meanwhile, Perak PAS Youth has launched a state level donation drive to collect funds for the Perak team.

Read more...

Wednesday, 18 November 2009

Nizar News: Kalau Bukan Isu Tajaan: Tok Guru Nik Aziz Sudah Berlepas Ke Mekkah

Sayang, kerana isu Tajaan; Tok Guru Nik Aziz batal ke Mekkah. Kalau bukan kerana isu tajaan, hari ini 18 Novenber, Tok Guru merangkap BM Kelantan 20 tahun tersebut sudah pun berlepas, dan telah pun sampai ke tanah suci islam itu.


Akibat isu penjanaan TGNA membatalkan hasratnya ke Mekkah tahun ini,namun tahun depan TG bersedia menerima tajaan.

TGNA yang dijadualkan berlepas hari ini ditemani oleh isterinya,anaknya, menantunya, serta penaja serta istri penaja. Mungkin tahun ini lambaian kaabah belum untuk TGNA.

Read more...

Nizar News: Satu Lagi PUJI-PUJIAN Untuk Musa Aman

KOTA KINABALU, 18 Nov (Bernama) -- Seorang penyokong kerajaan hari ini mencadangkan agar Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman diiktiraf sebagai Bapa Pembangunan Sabah berikutan pembangunan pesat negeri ini sejak Musa menjadi ketua kerajaan negeri.

"Sebagai nakhoda yang mengemudi negeri tercinta ini, beliau (Musa) telah membuktikan ketangkasan dan keperkasaannya menjadikan Sabah sebagai negeri yang maju, makmur dan stabil," kata Datuk Harman Mohamad (BN-Sulabayan).

"Penghargaan ini atas segala usaha yang ditampilkannya dan sebagai pengiktirafan terhadap perjuangannya yang tidak pernah berhenti. Ia juga atas semangatnya yang kental menjiwai isi hati rakyat serta hatinya yang peka mendengar denyutan nadi kehidupan rakyat," katanya.

Ketika membahaskan Bajet 2010 Sabah pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di sini, Harman berkata kepimpinan Musa dalam membangunkan rakyat Sabah umpama 'pahlawan berjuang di medan perang'.

Beliau berkata bukan mudah untuk mengurus sebuah negeri yang mempunyai rakyat majmuk seperti Sabah namun Musa berjaya membuktikan Sabah mampu maju, makmur dan stabil.

Read more...

Nizar News: Pemuda Bergari: Bukan Penjenayah: Polis Tembak Mati

Keluarga kepada pemuda yang ditembak mati oleh polis di Guar Sanji sini kelmarin, Mohamad Tawfiq Noorzan, 22, semalam melantik seorang peguam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap polis yang didakwa sengaja menembak pemuda itu bagi memudahkan kerjanya menutup kes.

Bapanya, Noorzan Abdul Rahim, 47, memberitahu, tindakan itu diambil setelah mendapati polis cuai sehingga menyebabkan anaknya maut akibat tembakan di dada.

"Saya melantik peguam dalam kes ini selepas mendapati polis sengaja menembak Mohamad Tawfiq. Adalah tidak logik seperti yang didakwa kononnya tembakan yang dihalakan ke kaki kemudian peluru terkena dada.

"Apa yang saya dapati polis ternyata cuai. Contohnya, mudah sahaja. Polis mendakwa Mohamad Tawfiq telah ke Balai Polis Arau pagi semalam mengadu dianiayai rakan- rakan dan mahu membalas dendam termasuk untuk membunuh.

"Jika benar begitu, sepatutnya Mohamad Tawfiq terus ditahan di balai berkenaan. Ini tidak, polis datang ke rumah meminta saya memujuk. Polis mendakwa mereka tidak berani memujuk 'botak' (panggilan buat Mohamad Tawfiq)," katanya pada sidang akhbar yang turut dihadiri peguam berkenaan, Zuhair Ahmad Zakuan di rumahnya di sini malam ini.

Dalam kejadian awal pagi kelmarin, Mohamad Tawfiq mati selepas ditembak oleh anggota polis yang cuba memujuknya kerana mahu menyerang rakannya.

Dia dikatakan mengamuk selepas ditinggalkan rakan-rakan, dan terpaksa berjalan kaki sejauh lebih 60 kilometer dari Alor Setar, Kedah untuk pulang ke rumahnya di Guar Sanji.

Noorzan memberitahu, dia telah membuat laporan berhubung dakwaan kecuaian pihak polis itu di Balai Polis Kangar hari ini.

Menceritakan kejadian itu, katanya, selepas mendengar dua das tembakan berturut-turut pagi semalam, dia segera ke tempat kejadian dan mendapati anaknya tertiarap dengan kedua-dua tangannya bergari di belakang.

Dia juga mengakui anaknya itu terpaksa berjalan kaki selepas ditinggalkan rakannya di Alor Setar, untuk pulang ke rumah.

"Dia (Mohamad Tawfiq) terpaksa berjalan kaki untuk balik ke sini. Dia ada duit tetapi tiada pengangkutan awam selepas pukul 12 tengah malam," ujarnya sambil memberitahu anaknya itu tiba di rumah kira-kira pukul 6 pagi.

Ibu kepada Mohamad Tawfiq, Salmiah Ismail, 45, pula memberitahu, anaknya itu kebelakangan ini memberitahu untuk mendirikan rumah tangga dengan wanita pilihannya dan tiada bantahan daripada keluarga.

"Seminggu lepas dia menyatakan mahu berkahwin dengan janda dua anak. Apabila ditanya kenapa memilih janda, anak saya menyatakan itu adalah pilihan hatinya. Kami tiada masalah," ujarnya yang sedih dengan kematian itu. -Utusan

Read more...

Nizar News: Tengok Bagaimana Najib Dan Anwar


PERDANA Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak semalam meluangkan masa bertemu ahli-ahli Parlimen termasuk daripada parti pembangkang. Keterbukaan Najib terserlah apabila beliau minum serta berbual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim biar pun Ketua Pembangkang dan Parti Keadilan Rakyat (PKR) pimpinannya banyak melakukan serangan peribadi dan tohmahan terhadap Perdana Menteri. Pertemuan dalam suasana mesra itu turut menarik perhatian ahli-ahli Parlimen yang lain

Read more...

Nizar News: Jalan Mudah Pilihanraya Kecil: Jangan Hadir Sidang DUN

Wakil rakyat Barisan Nasional (BN) perlu mengambil iktibar daripada kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Kota Siputeh berikutan kegagalan wakil rakyatnya menghadiri sidang Dewan tanpa kebenaran.

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kecewa dengan sikap wakil rakyat terbabit, berkata setiap daripada mereka yang terpilih itu, perlu bertanggungjawab menunaikan tugas masing-masing untuk menghadiri sidang DUN.

"Saya kecewa... saya tidak mahu membuat apa-apa andaian kerana dalam situasi genting sekarang, kita perlukan wakil rakyat di peringkat nasional dan DUN, mengambil berat kehadiran dalam dewan.

"Itu sebahagian tanggungjawab utama kerana kalau tidak, semua masalah yang dihadapi pengundi tidak mungkin dapat dibawa ke sidang DUN," katanya kepada wartawan Malaysia sebelum menyampaikan pernyataan negara sempena Sidang Kemuncak Jaminan Bekalan Makanan Dunia di sini, Selasa.

Semalam, Mahkamah Tinggi (Rayuan dan Kuasa-kuasa Khas) mengisytiharkan kerusi DUN Kota Siputeh di Kedah kosong, menyatakan Datuk Abu Hassan Sarif bukan lagi wakil rakyat BN berikutan kegagalannya menghadiri dua persidangan dewan secara berturut-turut tanpa kebenaran speaker.

Hakim Alizatul Khair Osman Khairuddin turut memerintahkan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengadakan pilihan raya kecil di kerusi DUN Kota Siputeh.

Muhyiddin, yang juga Timbalan Pengerusi BN, berkata sebagai wakil rakyat, mereka perlu melaksanakan tugas mereka sepenuh hati dan tidak boleh mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan sebagai wakil rakyat.

Menyatakan bahawa kehadiran mereka dalam sidang dewan bukan sahaja untuk memenuhi korum, beliau berkata: "Kalau kita malas dan tidak memberikan perhatian mengenai kehadiran, tidak bersuara dan tidak memberikan pandangan tentang isu masyarakat dan negara.

"Kita tidak dapat diberikan penghargaan oleh pengundi, kesannya esok kepada kita. Ini harus menjadi ikhtibar kepada semua wakil rakyat (BN)," katanya.

Beliau berkata Umno dan BN bersedia menghadapi pilihan raya kecil DUN Kota Siputeh sekiranya rayuan terhadap kekosongan kerusi berkenaan ditolak oleh mahkamah.

"Apa strategi yang disusun adalah untuk memastikan kita berjaya dan mengambilkira semua perkara dan atas dasar itu, kita yakin bersedia sepanjang masa untuk menghadapi pilihan raya kecil itu," katanya.

Ulasan

Cara mudah mengadakan PRK.. jangan datang sidang DUN. ADUN Kota Seputuh tiba-tiba kehilangan hak sebagai ADUN kerana perbuatan sendiri. Perbuatan sendiri kerana tidak mahu mengikuti perlembagaaan DUNnya sendiri.

Untuk apa buat rayuan?? teruskan kekosongan. Adakan PRK. ADUN lama Abu Hassan.. merupakan perosak BN itu sendiri. Beliau menunjukan contoh yang tak baik bagi BN. Abu Hassan,dah terantuk baru terngada. Untuk apa tegakkan benang yang basah.

Teruskan PRK..ikutlah keputusan mahkamah tersebut..

Read more...
Related Posts with Thumbnails

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP