Saturday, 24 October 2009

Nizar: Hanya Syarikat Untung Kerajaan Yang Diswastakan: Yang Rugi Kerajaan Jalankan

Kerajaan akan mewastakan syarikat di bawah Kementerian Kewangan dan agensi kerajaan yang berdaya maju.

Gelombang kedua penswastaan ini bermatlamatkan untuk membolehkan syarikat dan agensi berkenaan, beroperasi dengan lebih cekap.

"Kesan penswastaan ini akan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada kerajaan," katanya Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika membentangkan bajet di Parlimen hari ini.

Katanya, ini selaras dengan inisiatif penswastaan dengan mengurangkan secara beransur-ansur penglibatan kerajaan dalam aktiviti ekonomi yang bersaing.

Najib berkata kerajaan juga akan meningkatkan inisiatif projek perkongsian awam-swasta (PPP).

Menurutnya, kerjasama awam-swasta akan dipergiatkan dalam usaha untuk menjadikan sektor swasta sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara.

"Pelaksanaan projek berimpak tinggi oleh sektor swasta akan dijalankan secara kerjasama dengan kerajaan.

"Dalam kerjasama ini, peranan kerajaan adalah untuk membantu menyediakan prasarana asas agar projek-projek swasta ini berdaya maju," tegas Najib.

Katanya, antara projek yang akan dilaksanakan tahun depan ialah pembangunan kompleks bersepadu imigresen, kastam dan kuarantin di Bukit Kayu Hitam, pembinaan enam kampus Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan pembangunan pusat Matrade.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP